Jak vybrat prsteny a šperky z oceli damasteel.

 

Ocel damasteel

Materiál prstenů a šperků švédská ocel DAMASTEEL se vyznačuje originální,neopakovatelnou kresbou a strukturou s různými vzory,které vznikají kovářským spojením a překováním dvou druhů nerezových ocelí, a následným vyleptáním. 

Damsteel je podobná čistotou a kvalitou oceli chirurgické Tj. nepodléhá korozi, nezpůsobuje alergie a jediné čemu se neubrání postupné olešťování. Nicméně strukturu lze téměř kdykoliv znovu obnovit opětovným vyleptáním.

Nyní se pokusím popsat základní parametry podle, kterých můžete u mě vybírat snubní,zásnubní a jiné prsteny.

 

Vzory kresby oceli damasteel.

Pro výrobu prstenů používám pět základních vzorů kresby nerezového damašku. Jmenovité vzory kresby jsou parallela, lignum, insignie, aqva, oculus. Ukaždé kresby se dá vyleptat tmavý a světlí lept. Vnitřní stranu prstenu nechávám hladkou (nenaleptanou) z hygienických důvodů a viditelnosti případné rytiny.

Kresba parallela

Parallela (z latinského in parallel = souběžně) – středně výrazné, příčně orientovaná struktura, která vytvoří v protilehlých vrcholech prstenu zajímavé „suky“. Do těch je hezké umístit kamínek.

Kresba lignum

Lignum (z latinského překladu dřevo) – jemná podélná zvlněná struktura, připomínající letokruhy dřeva. Nejpoužívanější typ. Výsledek jsou vždy podélné mírně skloněné linky a nepravidelné suky.

Kresba insignie

Insignie (z latinského insignie = znamení, symbol) – jedná se o výraznou kresbu nepravidelně se opakujících symbolů kruhu.

Kresba aqva

Aqva (z latinského aqva = voda) – jemná pravidelná kresba připomínající po celém obvodu prstenu hladinu vody v dešti. Při pohledu z boku prstenu jsou patrně viditelné kruhy.

Kresba oculus

Oculus (z latinského oculus = oko) – jemná podélná struktura, připomínající oko. Výsledek jsou vždy podélné mírně skloněné linky .

 

Barva leptu vzorů kresby oceli damasteel

Barva leptu může být provedena tmavá (velmi výrazná) či světlá (jemnější).

 

Základní typy průřezu

 

Rozměry prstenu

A) velikost prstenu:

Pokud neznáte svoji velikostí prstenu tak vám jí změřím při návštěvě u mne, nebo navštivte kterékoli zlatnictví, kde vám velikost změří. Nedoporučuji vám měřit si prst doma, pokud s tím nemáte zkušenosti, aby nedocházelo k chybám.

B) šířka prstenu:

Šířku si můžete vybrat podle svého vkusu a uvážení po 0,5 mm, tj. 3,0 mm; 3,5mm; 4,0 mm atd. Běžná šířka dámského prstenu je 3 – 6 mm,  panského pak 4 – 8 mm. Pokud je šířka menší než 3 mm tak neopakovatelná kresba damaškového prstenu méně vynikne.

C) Tloušťka (výška materiálu) průřezu prstenu:

Tloušťka damascenských prstenů rozdělujeme na slabé do 1,5 mm střední do 2 mm a silné do 2,5 mm. Běžná síla snubních dámských prstenů je 1,5 mm a pánský 2 mm.